Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 G HIIT Virtual09.10 - 10.00Functional Virtual09.10 - 10.00BARBELLS Virtual09.10 - 10.00G HIIT Virtual09.10 - 10.00BARBELLS Virtual09.10 - 10.00
10.00 - 11.00 BARBELLS Virtual10.00 - 11.00YOGA Virtual10.00 - 11.00Functional Virtual10.00 - 11.00CORE EXERCISES Virtual10.00 - 11.00PILATES Virtual10.00 - 11.00Functional Virtual10.10 - 11.00
11.00 - 12.00 Functional Virtual11.00 - 12.00CORE EXERCISES Virtual11.00 - 12.00BARBELLS Virtual11.00 - 12.00PILATES Virtual11.00 - 12.00G HIIT Virtual11.00 - 12.00BARBELLS Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 G HIIT Virtual12.00 - 13.00BARBELLS Virtual12.00 - 13.00YOGA Virtual12.00 - 13.00Functional Virtual12.00 - 13.00CORE EXERCISES Virtual12.00 - 13.00YOGA Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 14.00Functional Virtual13.00 - 14.00G HIIT Virtual13.00 - 14.00BARBELLS Virtual13.00 - 14.00PILATES Virtual13.00 - 14.00G HIIT Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 YOGA Virtual14.00 - 15.00Functional Virtual14.00 - 15.00CORE EXERCISES Virtual14.00 - 15.00Functional Virtual14.00 - 15.00G HIIT Virtual14.00 - 15.00BARBELLS Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Functional Virtual15.00 - 16.00PILATES Virtual15.00 - 16.00BARBELLS Virtual15.00 - 16.00CORE EXERCISES Virtual15.00 - 16.00YOGA Virtual15.00 - 16.00CORE EXERCISES Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 PILATES Virtual16.00 - 17.00G HIIT Virtual16.00 - 17.00CORE EXERCISES Virtual16.00 - 17.00G HIIT Virtual16.00 - 17.00BARBELLS Virtual16.00 - 17.00Functional Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Functional Virtual17.00 - 18.00YOGA Virtual17.00 - 18.00G HIIT Virtual17.00 - 18.00PILATES Virtual17.00 - 18.00FIGHT AEROBICS Virtual17.00 - 18.00PILATES Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 DANCE AEROBICS18.00 - 19.00Functional Virtual18.00 - 19.00BARBELLS Virtual18.00 - 19.00Functional Virtual18.00 - 19.00BODY BAR18.00 - 19.00DANCE AEROBICS Virtual18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BODY BAR19.00 - 20.00PILATES19.00 - 20.00SPORTS AEROBICS19.00 - 20.00HIPS & ABS19.00 - 20.00HIPS & ABS19.00 - 20.00BARBELLS Virtual19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 SPORTS AEROBICS20.00 - 21.00HIPS & ABS20.00 - 21.00BODY BAR20.00 - 21.00PILATES20.00 - 21.00YOGA20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 PILATES Virtual21.00 - 22.00YOGA Virtual21.00 - 22.00CORE EXERCISES Virtual21.00 - 22.00Functional Virtual21.00 - 22.00Functional Virtual21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 G HIIT Virtual22.00 - 23.00BARBELLS Virtual22.00 - 23.00Functional Virtual22.00 - 23.00YOGA Virtual22.00 - 23.00G HIIT Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 YOGA20.00 - 21.00

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 PILATES19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 BODY BAR18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BODY BAR19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODY BAR20.00 - 21.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 HIPS & ABS19.00 - 20.00HIPS & ABS19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 HIPS & ABS20.00 - 21.00

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 DANCE AEROBICS18.00 - 19.00

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 SPORTS AEROBICS19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 SPORTS AEROBICS20.00 - 21.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Functional Virtual09.10 - 10.00
10.00 - 11.00 Functional Virtual10.00 - 11.00Functional Virtual10.10 - 11.00
11.00 - 12.00 Functional Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Functional Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Functional Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Functional Virtual14.00 - 15.00Functional Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Functional Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Functional Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Functional Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Functional Virtual18.00 - 19.00Functional Virtual18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Functional Virtual21.00 - 22.00Functional Virtual21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 Functional Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 G HIIT Virtual09.10 - 10.00G HIIT Virtual09.10 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 G HIIT Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 G HIIT Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 G HIIT Virtual13.00 - 14.00G HIIT Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 G HIIT Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 G HIIT Virtual16.00 - 17.00G HIIT Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 G HIIT Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 G HIIT Virtual22.00 - 23.00G HIIT Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 YOGA Virtual10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 YOGA Virtual12.00 - 13.00YOGA Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 YOGA Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 YOGA Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 YOGA Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 YOGA Virtual21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 YOGA Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES Virtual10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 PILATES Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 PILATES Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 PILATES Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 PILATES Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES Virtual17.00 - 18.00PILATES Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 PILATES Virtual21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 FIGHT AEROBICS Virtual17.00 - 18.00

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 DANCE AEROBICS Virtual18.00 - 19.00

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 CORE EXERCISES Virtual10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 CORE EXERCISES Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 CORE EXERCISES Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 CORE EXERCISES Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 CORE EXERCISES Virtual15.00 - 16.00CORE EXERCISES Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 CORE EXERCISES Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 CORE EXERCISES Virtual21.00 - 22.00

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 BARBELLS Virtual09.10 - 10.00BARBELLS Virtual09.10 - 10.00
10.00 - 11.00 BARBELLS Virtual10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 BARBELLS Virtual11.00 - 12.00BARBELLS Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 BARBELLS Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 BARBELLS Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 BARBELLS Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 BARBELLS Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 BARBELLS Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BARBELLS Virtual18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BARBELLS Virtual19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 BARBELLS Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Aqua Timetable Αγριελιά

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AQUA AEROBICS10.00 - 11.00AQUA AEROBICS10.00 - 11.00AQUA AEROBICS10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 AQUA AEROBICS15.00 - 16.00AQUA AEROBICS15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 AQUA AEROBICS21.00 - 22.00AQUA AEROBICS21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AQUA AEROBICS10.00 - 11.00AQUA AEROBICS10.00 - 11.00AQUA AEROBICS10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 AQUA AEROBICS15.00 - 16.00AQUA AEROBICS15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 AQUA AEROBICS21.00 - 22.00AQUA AEROBICS21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή