Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 YOGA10.30 - 11.30PILATES10.30 - 11.30DANCE AEROBICS10.30 - 11.30BODY BAR10.30 - 11.30FIGHT AEROBICS10.30 - 11.30BODY BAR10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 SPORTS AEROBICS14.30 - 15.30HIPS & ABS14.30 - 15.30BODY BAR14.30 - 15.30PILATES14.30 - 15.30YOGA14.30 - 15.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 DANCE AEROBICS17.30 - 18.30

PILATES18.30 - 19.30

BODY BAR19.30 - 20.30

SPORTS AEROBICS20.30 - 21.30
PILATES17.30 - 18.30

BODY BAR18.30 - 19.30

SPORTS AEROBICS19.30 - 20.30

YOGA20.30 - 21.30
BODY BAR17.30 - 18.30
18.00 - 19.00 SPORTS AEROBICS18.30 - 19.30

HIPS & ABS19.30 - 20.30

BODY BAR20.30 - 21.30
PILATES18.30 - 19.30
19.00 - 20.00 PILATES19.30 - 20.30
20.00 - 21.00 HIPS & ABS20.30 - 21.30
21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 YOGA10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 YOGA14.30 - 15.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 YOGA20.30 - 21.30
21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 PILATES14.30 - 15.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.30 - 18.30
18.00 - 19.00 PILATES18.30 - 19.30PILATES18.30 - 19.30
19.00 - 20.00 PILATES19.30 - 20.30
20.00 - 21.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODY BAR10.30 - 11.30BODY BAR10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 BODY BAR14.30 - 15.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BODY BAR17.30 - 18.30
18.00 - 19.00 BODY BAR18.30 - 19.30
19.00 - 20.00 BODY BAR19.30 - 20.30
20.00 - 21.00 BODY BAR20.30 - 21.30
21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
14.00 - 15.00 HIPS & ABS14.30 - 15.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 HIPS & ABS19.30 - 20.30
20.00 - 21.00 HIPS & ABS20.30 - 21.30
21.00 - 22.00

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 DANCE AEROBICS10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 DANCE AEROBICS17.30 - 18.30
18.00 - 19.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
14.00 - 15.00 SPORTS AEROBICS14.30 - 15.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 SPORTS AEROBICS18.30 - 19.30
19.00 - 20.00 SPORTS AEROBICS19.30 - 20.30
20.00 - 21.00 SPORTS AEROBICS20.30 - 21.30
21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 FIGHT AEROBICS10.30 - 11.30
11.00 - 12.00

Παρασκευή

Spinning  & Aqua Timetable Αγριελιά

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AQUA AEROBICS10.00 - 11.00AQUA AEROBICS10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 AQUA AEROBICS11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 AQUA AEROBICS14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 AQUA AEROBICS15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 SPINNING18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 SPINNING20.00 - 21.00SPINNING20.00 - 21.00SPINNING20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 AQUA AEROBICS21.00 - 22.00AQUA AEROBICS21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 SPINNING18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 SPINNING20.00 - 21.00SPINNING20.00 - 21.00SPINNING20.00 - 21.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AQUA AEROBICS10.00 - 11.00AQUA AEROBICS10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 AQUA AEROBICS11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 AQUA AEROBICS14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 AQUA AEROBICS15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 AQUA AEROBICS21.00 - 22.00AQUA AEROBICS21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή