Κατεβάστε τις ώρες σε PDF

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AQUA POWER10.00 - 11.00AQUA POWER10.00 - 11.00AQUA POWER10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 ASTHANGA YOGA11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 TOTAL BODY CONCEPT15.00 - 16.00AQUA POWER15.00 - 16.00

POWER BALLS15.00 - 16.00
PILATES15.00 - 16.00LEGS AND ABS15.00 - 16.00

AQUA POWER15.00 - 16.00
PILATES15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 KICK BOXING16.30 - 18.00KICK BOXING16.30 - 18.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 ZUMBA18.00 - 19.00MOVE & SHAKE18.00 - 19.00M.I.B18.00 - 19.00PILATES18.00 - 19.00FIT BOX18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BODY BAR19.00 - 20.00SPINNING ENDURANCE19.00 - 20.00BODY BAR19.00 - 20.00ZUMBA19.00 - 20.00CROSS TRAINING19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 FIT BOX20.00 - 21.00

SPINNING ENDURANCE20.00 - 21.00
BODY BAR20.00 - 21.00SPINNING ENDURANCE20.00 - 21.00BODY BAR20.00 - 21.00SPINNING ENDURANCE20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00

SPINNING INTERVAL21.00 - 22.00
POWER YOGA21.00 - 22.00PILATES21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 MOVE & SHAKE18.00 - 19.00

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AQUA POWER10.00 - 11.00AQUA POWER10.00 - 11.00AQUA POWER10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 AQUA POWER15.00 - 16.00AQUA POWER15.00 - 16.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 POWER BALLS15.00 - 16.00

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 TOTAL BODY CONCEPT15.00 - 16.00

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 LEGS AND ABS15.00 - 16.00

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 ASTHANGA YOGA11.00 - 12.00

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 POWER YOGA21.00 - 22.00

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 PILATES15.00 - 16.00PILATES15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00PILATES21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 SPINNING ENDURANCE19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 SPINNING ENDURANCE20.00 - 21.00SPINNING ENDURANCE20.00 - 21.00SPINNING ENDURANCE20.00 - 21.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16.00 - 17.00 KICK BOXING16.30 - 18.00KICK BOXING16.30 - 18.00
17.00 - 18.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 FIT BOX18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 FIT BOX20.00 - 21.00

Δευτέρα

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 BODY BAR19.00 - 20.00BODY BAR19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODY BAR20.00 - 21.00BODY BAR20.00 - 21.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 CROSS TRAINING19.00 - 20.00

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 M.I.B18.00 - 19.00

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 ZUMBA18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 ZUMBA19.00 - 20.00

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 SPINNING INTERVAL21.00 - 22.00

Δευτέρα