Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Functional Virtual09.20 - 10.20

YOGA Virtual10.30 - 11.30
BARBELLS Virtual09.20 - 10.15

PILATES10.30 - 11.30
G HIIT Virtual09.20 - 10.05

YOGA Virtual10.30 - 11.27
FIGHT AEROBICS Virtual09.20 - 10.20

BARBELLS Virtual10.30 - 11.30
G HIIT Virtual09.20 - 10.05

CORE EXERCISES Virtual10.30 - 11.30
10.00 - 11.00 BODY BAR10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 CORE EXERCISES Virtual12.00 - 13.00Functional Virtual12.00 - 13.00FIGHT AEROBICS Virtual12.00 - 12.53DANCE AEROBICS Virtual12.00 - 12.54YOGA Virtual12.00 - 12.57Functional Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 DANCE AEROBICS Virtual13.00 - 13.54YOGA Virtual13.00 - 13.57G HIIT Virtual13.00 - 13.45FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 13.53Functional Virtual13.00 - 14.00PILATES Virtual13.00 - 13.56
14.00 - 15.00 PILATES Virtual14.00 - 14.56CORE EXERCISES Virtual14.00 - 15.00YOGA Virtual14.00 - 14.57BARBELLS Virtual14.00 - 14.55CORE EXERCISES Virtual14.00 - 15.00FIGHT AEROBICS Virtual14.00 - 14.53
15.00 - 16.00 SPORTS AEROBICS15.00 - 16.00CORE EXERCISES Virtual15.00 - 16.00BARBELLS Virtual15.00 - 16.00PILATES Virtual15.00 - 16.00YOGA15.00 - 16.00YOGA Virtual15.00 - 15.57
16.00 - 17.00 YOGA Virtual16.00 - 16.57DANCE AEROBICS Virtual16.00 - 16.54PILATES Virtual16.00 - 16.56Functional Virtual16.00 - 17.00G HIIT Virtual16.00 - 16.45BARBELLS Virtual16.00 - 16.55
17.00 - 18.00 BARBELLS Virtual Xpress17.00 - 17.30

DANCE AEROBICS17.30 - 18.30

PILATES Virtual18.30 - 19.30

BODY BAR19.30 - 20.30

SPORTS AEROBICS20.30 - 21.30

YOGA Virtual21.30 - 22.27
CORE EXERCISES Virtual Xpress17.00 - 17.30

YOGA Virtual17.30 - 18.27

SPORTS AEROBICS18.30 - 19.30

HIPS & ABS19.30 - 20.30

BODY BAR20.30 - 21.30

PILATES Virtual21.30 - 22.26
BARBELLS Virtual Xpress17.00 - 17.30

PILATES17.30 - 18.30

BODY BAR18.30 - 19.30

SPORTS AEROBICS19.30 - 20.30

YOGA Virtual20.30 - 21.30

Functional Virtual21.30 - 22.30
CORE EXERCISES Virtual Xpress17.00 - 17.30

BARBELLS Virtual17.30 - 18.30
21.30 - 10.25

YOGA Virtual18.30 - 19.27

PILATES19.30 - 20.30

G HIIT Virtual20.30 - 21.15
CORE EXERCISES Virtual Xpress17.00 - 17.30

G HIIT Virtual17.30 - 18.15

PILATES Virtual18.30 - 19.30

Functional Virtual19.30 - 20.30

HIPS & ABS20.30 - 21.30

YOGA Virtual21.30 - 22.27
PILATES Virtual17.00 - 17.56
18.00 - 19.00 DANCE AEROBICS Virtual18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 G HIIT Virtual19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 YOGA15.00 - 16.00

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 PILATES10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 PILATES17.30 - 18.30
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 PILATES19.30 - 20.30
20.00 - 21.00

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODY BAR10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODY BAR18.30 - 19.30
19.00 - 20.00 BODY BAR19.30 - 20.30
20.00 - 21.00 BODY BAR20.30 - 21.30
21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 HIPS & ABS19.30 - 20.30
20.00 - 21.00 HIPS & ABS20.30 - 21.30
21.00 - 22.00

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 DANCE AEROBICS17.30 - 18.30
18.00 - 19.00

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 SPORTS AEROBICS15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 SPORTS AEROBICS18.30 - 19.30
19.00 - 20.00 SPORTS AEROBICS19.30 - 20.30
20.00 - 21.00 SPORTS AEROBICS20.30 - 21.30
21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Functional Virtual09.20 - 10.20
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Functional Virtual12.00 - 13.00Functional Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Functional Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Functional Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Functional Virtual19.30 - 20.30
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Functional Virtual21.30 - 22.30
22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 G HIIT Virtual09.20 - 10.05G HIIT Virtual09.20 - 10.05
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 G HIIT Virtual13.00 - 13.45
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 G HIIT Virtual16.00 - 16.45
17.00 - 18.00 G HIIT Virtual17.30 - 18.15
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 G HIIT Virtual19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 G HIIT Virtual20.30 - 21.15
21.00 - 22.00

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 YOGA Virtual10.30 - 11.30YOGA Virtual10.30 - 11.27
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 YOGA Virtual12.00 - 12.57
13.00 - 14.00 YOGA Virtual13.00 - 13.57
14.00 - 15.00 YOGA Virtual14.00 - 14.57
15.00 - 16.00 YOGA Virtual15.00 - 15.57
16.00 - 17.00 YOGA Virtual16.00 - 16.57
17.00 - 18.00 YOGA Virtual17.30 - 18.27
18.00 - 19.00 YOGA Virtual18.30 - 19.27
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 YOGA Virtual20.30 - 21.30
21.00 - 22.00 YOGA Virtual21.30 - 22.27YOGA Virtual21.30 - 22.27
22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13.00 - 14.00 PILATES Virtual13.00 - 13.56
14.00 - 15.00 PILATES Virtual14.00 - 14.56
15.00 - 16.00 PILATES Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 PILATES Virtual16.00 - 16.56
17.00 - 18.00 PILATES Virtual17.00 - 17.56
18.00 - 19.00 PILATES Virtual18.30 - 19.30PILATES Virtual18.30 - 19.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 PILATES Virtual21.30 - 22.26
22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 FIGHT AEROBICS Virtual09.20 - 10.20
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 FIGHT AEROBICS Virtual12.00 - 12.53
13.00 - 14.00 FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 13.53
14.00 - 15.00 FIGHT AEROBICS Virtual14.00 - 14.53

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 DANCE AEROBICS Virtual12.00 - 12.54
13.00 - 14.00 DANCE AEROBICS Virtual13.00 - 13.54
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 DANCE AEROBICS Virtual16.00 - 16.54
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 DANCE AEROBICS Virtual18.00 - 19.00

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 CORE EXERCISES Virtual Xpress17.00 - 17.30CORE EXERCISES Virtual Xpress17.00 - 17.30CORE EXERCISES Virtual Xpress17.00 - 17.30

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 CORE EXERCISES Virtual10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 CORE EXERCISES Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 CORE EXERCISES Virtual14.00 - 15.00CORE EXERCISES Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 CORE EXERCISES Virtual15.00 - 16.00

Δευτέρα

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 BARBELLS Virtual Xpress17.00 - 17.30BARBELLS Virtual Xpress17.00 - 17.30

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 BARBELLS Virtual09.20 - 10.15
10.00 - 11.00 BARBELLS Virtual10.30 - 11.30
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 BARBELLS Virtual14.00 - 14.55
15.00 - 16.00 BARBELLS Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 BARBELLS Virtual16.00 - 16.55
17.00 - 18.00 BARBELLS Virtual17.30 - 18.30
18.00 - 19.00

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο

Spinning  & Aqua Timetable Αγριελιά

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AQUA AEROBICS10.00 - 11.00AQUA AEROBICS10.00 - 11.00AQUA AEROBICS10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 AQUA AEROBICS14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 AQUA AEROBICS15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 SPINNING18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 SPINNING20.00 - 21.00SPINNING20.00 - 21.00SPINNING20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 AQUA AEROBICS21.00 - 22.00AQUA AEROBICS21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 SPINNING18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 SPINNING20.00 - 21.00SPINNING20.00 - 21.00SPINNING20.00 - 21.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 AQUA AEROBICS10.00 - 11.00AQUA AEROBICS10.00 - 11.00AQUA AEROBICS10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 AQUA AEROBICS14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 AQUA AEROBICS15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 AQUA AEROBICS21.00 - 22.00AQUA AEROBICS21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή