Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODY BAR10.15 - 11.00YOGA10.15 - 11.00SPORTS AEROBICS10.15 - 11.00DANCE AEROBICS10.15 - 11.00HIPS & ABS10.15 - 11.00BODY BAR10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 YOGA15.00 - 15.45HIPS & ABS15.00 - 15.45PILATES15.00 - 15.45SPORTS AEROBICS15.00 - 15.45BODY BAR15.00 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 DANCE AEROBICS17.15 - 18.00BODY BAR17.15 - 18.00YOGA17.15 - 18.00SPORTS AEROBICS17.15 - 18.00
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 18.45

BODY BAR18.45 - 19.30
19.30 - 20.15

SPORTS AEROBICS20.15 - 21.00
PILATES18.00 - 18.45BODY BAR18.00 - 18.45

SPORTS AEROBICS18.45 - 19.30

FIGHT AEROBICS19.30 - 20.15

PILATES20.15 - 21.00
DANCE AEROBICS18.00 - 18.45

PILATES18.45 - 19.30

HIPS & ABS19.30 - 20.15

YOGA20.15 - 21.00
19.00 - 20.00 SPORTS AEROBICS19.30 - 20.15

BODY BAR20.15 - 21.00
PILATES19.30 - 20.15
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 21.45DANCE AEROBICS21.00 - 21.45BODY BAR21.00 - 21.45YOGA21.00 - 21.45

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 YOGA10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 YOGA15.00 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 YOGA17.15 - 18.00
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 18.45
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 YOGA20.15 - 21.00
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 21.45

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 PILATES15.00 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 18.45PILATES18.45 - 19.30
19.00 - 20.00 PILATES19.30 - 20.15
20.00 - 21.00 PILATES20.15 - 21.00
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 21.45

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODY BAR10.15 - 11.00BODY BAR10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 BODY BAR15.00 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BODY BAR17.15 - 18.00
18.00 - 19.00 BODY BAR18.45 - 19.30
19.30 - 20.15
BODY BAR18.00 - 18.45
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODY BAR20.15 - 21.00
21.00 - 22.00 BODY BAR21.00 - 21.45

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 SPORTS AEROBICS10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 SPORTS AEROBICS15.00 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 SPORTS AEROBICS17.15 - 18.00
18.00 - 19.00 SPORTS AEROBICS18.45 - 19.30
19.00 - 20.00 SPORTS AEROBICS19.30 - 20.15
20.00 - 21.00 SPORTS AEROBICS20.15 - 21.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 HIPS & ABS10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 HIPS & ABS15.00 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 HIPS & ABS19.30 - 20.15
20.00 - 21.00

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 FIGHT AEROBICS19.30 - 20.15
20.00 - 21.00

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 DANCE AEROBICS10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 DANCE AEROBICS17.15 - 18.00
18.00 - 19.00 DANCE AEROBICS18.00 - 18.45
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 DANCE AEROBICS21.00 - 21.45

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Spinning Timetable Αβέρωφ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 SPINNING19.45 - 20.30SPINNING19.45 - 20.30
20.00 - 21.00

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 SPINNING19.45 - 20.30SPINNING19.45 - 20.30
20.00 - 21.00

Δευτέρα

Πέμπτη