Κατεβάστε τις ώρες σε PDF

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 M.I.B09.00 - 10.00TOTAL BODY CONCEPT09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 FITNESS10.00 - 11.00FITNESS10.00 - 11.00M.I.B10.00 - 11.00FITNESS10.00 - 11.00ASTHANGA YOGA10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 BODY BAR11.00 - 12.00POWER BALLS11.00 - 12.00SPINNING ENDURANCE11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 POWER BALLS15.00 - 16.00TOTAL BODY CONCEPT15.00 - 16.00PILATES15.00 - 16.00M.I.B15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 FIGHT BO18.00 - 19.00PILATES18.00 - 19.00FIGHT BO18.00 - 19.00CROSS TRAINING18.00 - 19.00PILATES18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 M.I.B19.00 - 20.00CROSS TRAINING19.00 - 20.00DANCE19.00 - 20.00MOVE & SHAKE19.00 - 20.00LEGS AND ABS19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODY BAR20.00 - 21.00

SPINNING ENDURANCE20.00 - 21.00
POWER BALLS20.00 - 21.00BODY BAR20.00 - 21.00SPINNING ENDURANCE20.00 - 21.00BOOTCAMP20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 DANCE21.00 - 22.00YOGA VINYASA FLOW21.00 - 22.00PILATES21.00 - 22.00POWER YOGA21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 MOVE & SHAKE19.00 - 20.00

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 POWER BALLS11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 POWER BALLS15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 POWER BALLS20.00 - 21.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 TOTAL BODY CONCEPT09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 TOTAL BODY CONCEPT15.00 - 16.00

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 LEGS AND ABS19.00 - 20.00

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 DANCE19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 DANCE21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 YOGA VINYASA FLOW21.00 - 22.00

Τρίτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 POWER YOGA21.00 - 22.00

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 PILATES15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00PILATES18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 SPINNING ENDURANCE11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 SPINNING ENDURANCE20.00 - 21.00SPINNING ENDURANCE20.00 - 21.00

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 BODY BAR11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODY BAR20.00 - 21.00BODY BAR20.00 - 21.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 FITNESS10.00 - 11.00FITNESS10.00 - 11.00FITNESS10.00 - 11.00

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 M.I.B09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 M.I.B10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 M.I.B15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 M.I.B19.00 - 20.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 BOOTCAMP20.00 - 21.00

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 FIGHT BO18.00 - 19.00FIGHT BO18.00 - 19.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 ASTHANGA YOGA10.00 - 11.00

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 CROSS TRAINING18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 CROSS TRAINING19.00 - 20.00

Τρίτη

Πέμπτη