Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Pilates Virtual09.10 - 10.10

BODY BAR10.15 - 11.00
G HIIT Virtual09.10 - 10.10

YOGA10.15 - 11.00
CORE EXERCISES Virtual09.10 - 10.10

G HIIT Virtual10.15 - 11.00
Functional Virtual09.10 - 10.10

DANCE AEROBICS10.15 - 11.00
FIGHT AEROBICS Virtual09.10 - 10.10

HIPS & ABS10.15 - 11.00
10.00 - 11.00 BODY BAR10.15 - 11.00
11.00 - 12.00 Functional Virtual11.00 - 12.00DANCE AEROBICS Virtual11.00 - 12.00Pilates Virtual11.00 - 12.00G HIIT Virtual11.00 - 12.00Functional Virtual11.00 - 12.00Functional Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Yoga Virtual12.00 - 13.00CORE EXERCISES Virtual12.00 - 13.00G HIIT Virtual12.00 - 13.00Pilates Virtual12.00 - 13.00G HIIT Virtual12.00 - 13.00BARBELLS Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 14.00BARBELLS Virtual13.00 - 14.00G HIIT Virtual13.00 - 14.00Functional Virtual13.00 - 14.00Yoga Virtual13.00 - 14.00FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Pilates Virtual14.00 - 15.00G HIIT Virtual14.00 - 15.00Yoga Virtual14.00 - 15.00G HIIT Virtual14.00 - 15.00FIGHT AEROBICS Virtual14.00 - 15.00G HIIT Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Yoga Virtual15.00 - 16.00HIPS & ABS15.00 - 15.45Pilates Virtual15.00 - 16.00SPORTS AEROBICS15.00 - 15.45BARBELLS Virtual15.00 - 16.00BARBELLS Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 G HIIT Virtual16.00 - 17.00Yoga Virtual16.00 - 17.00G HIIT Virtual16.00 - 17.00BARBELLS Virtual16.00 - 17.00Pilates Virtual16.00 - 17.00DANCE AEROBICS Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 DANCE AEROBICS17.15 - 18.00BARBELLS Virtual Xpress17.15 - 17.45BARBELLS Virtual17.15 - 18.00Yoga Virtual17.15 - 18.00SPORTS AEROBICS17.15 - 18.00Pilates Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Yoga Virtual18.00 - 19.00

BODY BAR18.45 - 19.30
19.30 - 20.15

SPORTS AEROBICS20.15 - 21.00
Pilates Virtual18.00 - 19.00BODY BAR18.00 - 18.45

SPORTS AEROBICS18.45 - 19.30

FIGHT AEROBICS19.30 - 20.15

Pilates Virtual20.15 - 21.00
CORE EXERCISES Virtual Xpress18.00 - 18.30

G HIIT Virtual18.45 - 19.30

PILATES19.30 - 20.15

Functional Virtual20.15 - 21.00
DANCE AEROBICS18.00 - 18.45

Pilates Virtual18.45 - 19.30

HIPS & ABS19.30 - 20.15

YOGA20.15 - 21.00
G HIIT Virtual18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 CORE EXERCISES Virtual Xpress19.00 - 19.30BARBELLS Virtual Xpress19.00 - 19.30
20.00 - 21.00 BODY BAR20.15 - 21.00
21.00 - 22.00 Pilates Virtual21.00 - 22.00DANCE AEROBICS21.00 - 21.45BARBELLS Virtual21.00 - 22.00YOGA21.00 - 21.45Functional Virtual21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 Yoga Virtual22.00 - 23.00Functional Virtual22.00 - 23.00CORE EXERCISES Virtual22.00 - 23.00FIGHT AEROBICS Virtual22.00 - 23.00G HIIT Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 YOGA10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 YOGA20.15 - 21.00
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 21.45

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 PILATES19.30 - 20.15
20.00 - 21.00

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODY BAR10.15 - 11.00BODY BAR10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODY BAR18.45 - 19.30
19.30 - 20.15
BODY BAR18.00 - 18.45
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODY BAR20.15 - 21.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 SPORTS AEROBICS15.00 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 SPORTS AEROBICS17.15 - 18.00
18.00 - 19.00 SPORTS AEROBICS18.45 - 19.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 SPORTS AEROBICS20.15 - 21.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 HIPS & ABS10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 HIPS & ABS15.00 - 15.45
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 HIPS & ABS19.30 - 20.15
20.00 - 21.00

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 FIGHT AEROBICS19.30 - 20.15
20.00 - 21.00

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 DANCE AEROBICS10.15 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 DANCE AEROBICS17.15 - 18.00
18.00 - 19.00 DANCE AEROBICS18.00 - 18.45
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 DANCE AEROBICS21.00 - 21.45

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 BARBELLS Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 BARBELLS Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 BARBELLS Virtual15.00 - 16.00BARBELLS Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 BARBELLS Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BARBELLS Virtual17.15 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 BARBELLS Virtual21.00 - 22.00

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
17.00 - 18.00 BARBELLS Virtual Xpress17.15 - 17.45
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BARBELLS Virtual Xpress19.00 - 19.30

Τρίτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 CORE EXERCISES Virtual09.10 - 10.10
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 CORE EXERCISES Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 CORE EXERCISES Virtual22.00 - 23.00

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
18.00 - 19.00 CORE EXERCISES Virtual Xpress18.00 - 18.30
19.00 - 20.00 CORE EXERCISES Virtual Xpress19.00 - 19.30

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 DANCE AEROBICS Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 DANCE AEROBICS Virtual16.00 - 17.00

Τρίτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 FIGHT AEROBICS Virtual09.10 - 10.10
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 14.00FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 FIGHT AEROBICS Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 FIGHT AEROBICS Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Pilates Virtual09.10 - 10.10
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Pilates Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Pilates Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Pilates Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Pilates Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Pilates Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Pilates Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Pilates Virtual18.00 - 19.00Pilates Virtual18.45 - 19.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Pilates Virtual20.15 - 21.00
21.00 - 22.00 Pilates Virtual21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 Yoga Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Yoga Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Yoga Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Yoga Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Yoga Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Yoga Virtual17.15 - 18.00
18.00 - 19.00 Yoga Virtual18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 Yoga Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 G HIIT Virtual09.10 - 10.10
10.00 - 11.00 G HIIT Virtual10.15 - 11.00
11.00 - 12.00 G HIIT Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 G HIIT Virtual12.00 - 13.00G HIIT Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 G HIIT Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 G HIIT Virtual14.00 - 15.00G HIIT Virtual14.00 - 15.00G HIIT Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 G HIIT Virtual16.00 - 17.00G HIIT Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 G HIIT Virtual18.45 - 19.30G HIIT Virtual18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 G HIIT Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Functional Virtual09.10 - 10.10
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Functional Virtual11.00 - 12.00Functional Virtual11.00 - 12.00Functional Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Functional Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Functional Virtual20.15 - 21.00
21.00 - 22.00 Functional Virtual21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 Functional Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Spinning Timetable Αβέρωφ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Indoor Cycling Virtual09.00 - 10.00Schwinn Cycling09.10 - 10.10

Schwinn Cycling Xpress10.30 - 11.00
Indoor Cycling Virtual09.10 - 10.10

Schwinn Cycling Xpress10.30 - 11.00
Schwinn Cycling09.10 - 10.10

Schwinn Cycling Xpress10.30 - 11.00
Schwinn Cycling09.10 - 10.10

Indoor Cycling Virtual Xpress10.30 - 11.00
10.00 - 11.00 Schwinn Cycling Xpress10.30 - 11.00Schwinn Cycling Xpress10.30 - 11.00
11.00 - 12.00 Schwinn Cycling11.30 - 12.30

Indoor Cycling Virtual12.30 - 13.30

Schwinn Cycling Xpress13.30 - 14.00
Schwinn Cycling11.30 - 12.30
12.30 - 13.30

Indoor Cycling Virtual Xpress13.30 - 14.00
Indoor Cycling Virtual11.30 - 12.30
12.30 - 13.30

Schwinn Cycling Xpress13.30 - 14.00
Schwinn Cycling11.30 - 12.30
12.30 - 13.30

Indoor Cycling Virtual Xpress13.30 - 14.00
Indoor Cycling Virtual11.30 - 12.30

Schwinn Cycling12.30 - 13.30

Indoor Cycling Virtual Xpress13.30 - 14.00
Schwinn Cycling11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Indoor Cycling Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Indoor Cycling Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Indoor Cycling Virtual14.00 - 15.00Schwinn Cycling14.00 - 15.00Indoor Cycling Virtual14.00 - 15.00Schwinn Cycling14.00 - 15.00Indoor Cycling Virtual14.00 - 15.00Indoor Cycling Virtual Xpress14.00 - 14.30
15.00 - 16.00 Indoor Cycling Virtual15.00 - 16.00Schwinn Cycling15.00 - 16.00Schwinn Cycling15.00 - 16.00Indoor Cycling Virtual15.00 - 16.00Schwinn Cycling15.00 - 16.00Schwinn Cycling15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Schwinn Cycling16.00 - 17.00Indoor Cycling Virtual16.00 - 17.00Indoor Cycling Virtual16.00 - 17.00Schwinn Cycling16.00 - 17.00Schwinn Cycling16.00 - 17.00Schwinn Cycling Xpress16.00 - 16.30
17.00 - 18.00 Schwinn Cycling17.00 - 18.00Indoor Cycling Virtual17.00 - 18.00Schwinn Cycling17.00 - 18.00Indoor Cycling Virtual17.00 - 18.00Schwinn Cycling17.00 - 18.00Indoor Cycling Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Schwinn Cycling Xpress18.00 - 18.30

Schwinn Cycling18.30 - 19.30
21.30 - 22.30

SPINNING19.45 - 20.30

Indoor Cycling Virtual20.30 - 21.30
Schwinn Cycling Xpress18.00 - 18.30

Indoor Cycling Virtual18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
21.30 - 22.30

Schwinn Cycling20.30 - 21.30
Schwinn Cycling Xpress18.00 - 18.30

Schwinn Cycling18.30 - 19.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30

Indoor Cycling Virtual19.30 - 20.30
Schwinn Cycling Xpress18.00 - 18.30

Indoor Cycling Virtual18.30 - 19.30
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30

SPINNING19.45 - 20.30
Schwinn Cycling Xpress18.00 - 18.30

Schwinn Cycling18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30

Indoor Cycling Virtual21.30 - 22.30
Indoor Cycling Virtual Xpress18.00 - 18.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 SPINNING19.45 - 20.30SPINNING19.45 - 20.30
20.00 - 21.00

Δευτέρα

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Schwinn Cycling Xpress10.30 - 11.00Schwinn Cycling Xpress10.30 - 11.00Schwinn Cycling Xpress10.30 - 11.00Schwinn Cycling Xpress10.30 - 11.00Schwinn Cycling Xpress10.30 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Schwinn Cycling Xpress13.30 - 14.00Schwinn Cycling Xpress13.30 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Schwinn Cycling Xpress16.00 - 16.30
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Schwinn Cycling Xpress18.00 - 18.30Schwinn Cycling Xpress18.00 - 18.30Schwinn Cycling Xpress18.00 - 18.30Schwinn Cycling Xpress18.00 - 18.30Schwinn Cycling Xpress18.00 - 18.30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Schwinn Cycling09.10 - 10.10Schwinn Cycling09.10 - 10.10Schwinn Cycling09.10 - 10.10
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Schwinn Cycling11.30 - 12.30Schwinn Cycling11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
Schwinn Cycling11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
Schwinn Cycling11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Schwinn Cycling12.30 - 13.30
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Schwinn Cycling14.00 - 15.00Schwinn Cycling14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Schwinn Cycling15.00 - 16.00Schwinn Cycling15.00 - 16.00Schwinn Cycling15.00 - 16.00Schwinn Cycling15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Schwinn Cycling16.00 - 17.00Schwinn Cycling16.00 - 17.00Schwinn Cycling16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Schwinn Cycling17.00 - 18.00Schwinn Cycling17.00 - 18.00Schwinn Cycling17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Schwinn Cycling18.30 - 19.30Schwinn Cycling18.30 - 19.30Schwinn Cycling18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 21.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 Schwinn Cycling20.30 - 21.30Schwinn Cycling20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
21.00 - 22.00 Schwinn Cycling21.30 - 22.30
22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 Indoor Cycling Virtual Xpress10.30 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Indoor Cycling Virtual Xpress13.30 - 14.00Indoor Cycling Virtual Xpress13.30 - 14.00Indoor Cycling Virtual Xpress13.30 - 14.00
14.00 - 15.00 Indoor Cycling Virtual Xpress14.00 - 14.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Indoor Cycling Virtual Xpress18.00 - 18.30

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Indoor Cycling Virtual09.00 - 10.00Indoor Cycling Virtual09.10 - 10.10
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Indoor Cycling Virtual11.30 - 12.30
12.30 - 13.30
Indoor Cycling Virtual11.30 - 12.30
12.00 - 13.00 Indoor Cycling Virtual12.30 - 13.30Indoor Cycling Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Indoor Cycling Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Indoor Cycling Virtual14.00 - 15.00Indoor Cycling Virtual14.00 - 15.00Indoor Cycling Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Indoor Cycling Virtual15.00 - 16.00Indoor Cycling Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Indoor Cycling Virtual16.00 - 17.00Indoor Cycling Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Indoor Cycling Virtual17.00 - 18.00Indoor Cycling Virtual17.00 - 18.00Indoor Cycling Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Indoor Cycling Virtual18.30 - 19.30
19.30 - 20.30
Indoor Cycling Virtual18.30 - 19.30
19.00 - 20.00 Indoor Cycling Virtual19.30 - 20.30
20.00 - 21.00 Indoor Cycling Virtual20.30 - 21.30Indoor Cycling Virtual20.30 - 21.30
21.30 - 22.30
21.00 - 22.00 Indoor Cycling Virtual21.30 - 22.30Indoor Cycling Virtual21.30 - 22.30
22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο