Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Functional Virtual09.10 - 10.00G HIIT Virtual09.10 - 10.00CORE EXERCISES Virtual Xpress09.10 - 10.00BARBELLS Virtual Xpress09.10 - 10.00G HIIT Virtual09.10 - 10.00
10.00 - 11.00 BODY BAR10.00 - 11.00YOGA10.00 - 11.00SPORTS AEROBICS10.00 - 11.00DANCE AEROBICS10.00 - 11.00HIPS & ABS10.00 - 11.00Functional Virtual10.10 - 11.00
11.00 - 12.00 Functional Virtual11.00 - 12.00DANCE AEROBICS Virtual11.00 - 12.00Pilates Virtual11.00 - 12.00G HIIT Virtual11.00 - 12.00Functional Virtual11.00 - 12.00Yoga Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Yoga Virtual12.00 - 13.00CORE EXERCISES Virtual12.00 - 13.00FIGHT AEROBICS Virtual12.00 - 13.00Pilates Virtual12.00 - 13.00G HIIT Virtual12.00 - 13.00BARBELLS Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 14.00BARBELLS Virtual13.00 - 14.00G HIIT Virtual13.00 - 14.00Functional Virtual13.00 - 14.00Yoga Virtual13.00 - 14.00FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Pilates Virtual14.00 - 15.00G HIIT Virtual14.00 - 15.00DANCE AEROBICS Virtual14.00 - 15.00G HIIT Virtual14.00 - 15.00FIGHT AEROBICS Virtual14.00 - 15.00G HIIT Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Yoga Virtual15.00 - 16.00PILATES15.00 - 16.00Pilates Virtual15.00 - 16.00BODY BAR15.00 - 16.00BARBELLS Virtual15.00 - 16.00BARBELLS Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 G HIIT Virtual16.00 - 17.00Yoga Virtual16.00 - 17.00G HIIT Virtual16.00 - 17.00BARBELLS Virtual16.00 - 17.00Pilates Virtual16.00 - 17.00DANCE AEROBICS Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BARBELLS Virtual17.00 - 18.00CORE EXERCISES Virtual17.00 - 18.00BODY BAR17.00 - 18.00G HIIT Virtual17.00 - 18.00Functional Virtual17.00 - 18.00CORE EXERCISES Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 SPORTS AEROBICS18.00 - 19.00SPORTS AEROBICS18.00 - 19.00YOGA18.00 - 19.00PILATES18.00 - 19.00BODY BAR18.00 - 19.00Functional Virtual18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BODY BAR19.00 - 20.00HIPS & ABS19.00 - 20.00SPORTS AEROBICS19.00 - 20.00BODY BAR19.00 - 20.00DANCE AEROBICS19.00 - 20.00Yoga Virtual19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 SPORTS AEROBICS20.00 - 21.00BODY BAR20.00 - 21.00FIGHT AEROBICS20.00 - 21.00PILATES20.00 - 21.00HIPS & ABS20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00DANCE AEROBICS21.00 - 22.00BODY BAR21.00 - 22.00Functional Virtual21.00 - 22.00YOGA21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 Yoga Virtual22.00 - 23.00Functional Virtual22.00 - 23.00G HIIT Virtual22.00 - 23.00FIGHT AEROBICS Virtual22.00 - 23.00Functional Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 YOGA10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 YOGA18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 YOGA21.00 - 22.00

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 PILATES15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 PILATES18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 PILATES20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 PILATES21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 BODY BAR10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 BODY BAR15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BODY BAR17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 BODY BAR18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 BODY BAR19.00 - 20.00BODY BAR19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 BODY BAR20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 BODY BAR21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 SPORTS AEROBICS10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 SPORTS AEROBICS18.00 - 19.00SPORTS AEROBICS18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 SPORTS AEROBICS19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 SPORTS AEROBICS20.00 - 21.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 HIPS & ABS10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 HIPS & ABS19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 HIPS & ABS20.00 - 21.00

Τρίτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
20.00 - 21.00 FIGHT AEROBICS20.00 - 21.00

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 DANCE AEROBICS10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 DANCE AEROBICS19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 DANCE AEROBICS21.00 - 22.00

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 BARBELLS Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 BARBELLS Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 BARBELLS Virtual15.00 - 16.00BARBELLS Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 BARBELLS Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 BARBELLS Virtual17.00 - 18.00

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 BARBELLS Virtual Xpress09.10 - 10.00

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 CORE EXERCISES Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 CORE EXERCISES Virtual17.00 - 18.00CORE EXERCISES Virtual17.00 - 18.00

Τρίτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 CORE EXERCISES Virtual Xpress09.10 - 10.00

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 DANCE AEROBICS Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 DANCE AEROBICS Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 DANCE AEROBICS Virtual16.00 - 17.00

Τρίτη

Τετάρτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12.00 - 13.00 FIGHT AEROBICS Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 14.00FIGHT AEROBICS Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 FIGHT AEROBICS Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 FIGHT AEROBICS Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Pilates Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Pilates Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Pilates Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Pilates Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Pilates Virtual16.00 - 17.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 Yoga Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Yoga Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Yoga Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 Yoga Virtual15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Yoga Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Yoga Virtual19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 Yoga Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 G HIIT Virtual09.10 - 10.00G HIIT Virtual09.10 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 G HIIT Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 G HIIT Virtual12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 G HIIT Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 G HIIT Virtual14.00 - 15.00G HIIT Virtual14.00 - 15.00G HIIT Virtual14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 G HIIT Virtual16.00 - 17.00G HIIT Virtual16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 G HIIT Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 G HIIT Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 Functional Virtual09.10 - 10.00
10.00 - 11.00 Functional Virtual10.10 - 11.00
11.00 - 12.00 Functional Virtual11.00 - 12.00Functional Virtual11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 Functional Virtual13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Functional Virtual17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 Functional Virtual18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 Functional Virtual21.00 - 22.00
22.00 - 23.00 Functional Virtual22.00 - 23.00Functional Virtual22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο