Η Φιλοσοφία του Προγράμματος
Τα ΗΟΜΕ διοργανώνουν για 8ο συνεχόμενο καλοκαίρι το πρόγραμμα home summer camp δίνοντας την ευκαιρία σε πολλά παιδιά να ζήσουν ευχάριστες και δημιουργικές καλοκαιρινές στιγμές με τους φίλους τους.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές, τις αξίες, την οργάνωση και τις απαιτήσεις του γυμναστηρίου μας με βασικό μας  μέλημα την εξασφάλιση των προϋποθέσεων, ώστε να καταστεί η μαθησιακή διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ανοιχτή, ευχάριστη, δημιουργική και αποτελεσματική.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι τα παιδιά μέσα από διαδικασίες αθλητικών κυρίως παιχνιδιών  να αναδείξουν και να αναπτύξουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους, να αποκτήσουν υγιείς αθλητικές συνήθειες, θετικές νοοτροπίες και σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Summer_Camp

Γενικές πληροφορίες

• Το πρότυπο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  5 -13 ετών, χωρισμένο σε δύο ξεχωριστά τμήματα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Τα παιδιά ηλικίας 5 – 8 ετών εισάγονται στο τμήμα ΠΑΙΖΩ & ΜΑΘΑΙΝΩ , ενώ τα παιδιά ηλικίας 9 – 13 ετών στο τμήμα  Summer Games
• Το πρόγραμμα διεξάγεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου μας και  σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στην παραλία της Αρκίτσας.
• Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε τρεις περιόδους ,διάρκειας 5 ημερών η κάθε μία, δίνοντας την δυνατότητα στους γονείς να επιλέξουν μία ή και περισσότερες περιόδους που ταιριάζει στο θερινό τους πρόγραμμα.
• Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή και βελτίωση των αθλητικών δεξιοτήτων των παιδιών καθώς και στη μάθηση, τη γνώση, καθώς στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων που εγκυμονεί η επαφή με τη θάλασσα [/section]

Ενδεικτικά οι δραστηριότητες στις οποίες λαμβάνουν μέρος τα παιδιά είναι οι εξής

Ασφάλεια