Κατεβάστε τις ώρες σε PDF

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.30
11.30 - 15.00

SW MEMBERS 110.30 - 11.30
SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 15.00
10.00 - 11.00 SW MEMBERS 210.00 - 11.00SW MEMBERS 210.00 - 11.00SW MEMBERS 210.00 - 11.00SW MEMBERS 110.00 - 11.00
11.00 - 12.00 SW MEMBERS11.00 - 15.00SW MEMBERS11.00 - 15.00SW MEMBERS11.00 - 15.00KIDS POOL11.00 - 13.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 SW MEMBERS13.00 - 17.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 SW MEMBERS 315.00 - 16.00SW MEMBERS 115.00 - 17.00SW MEMBERS 315.00 - 16.00SW MEMBERS 115.00 - 17.00SW MEMBERS 315.00 - 16.00
16.00 - 17.00 KIDS POOL16.00 - 21.30

SW MEMBERS21.30 - 22.00
KIDS POOL16.00 - 21.30

SW MEMBERS21.30 - 22.00
KIDS POOL16.00 - 21.30

SW MEMBERS21.30 - 22.00
17.00 - 18.00 KIDS POOL17.00 - 21.00KIDS POOL17.00 - 21.00SW MEMBERS 217.00 - 19.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 SW MEMBERS19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 SW MEMBERS21.00 - 23.00SW MEMBERS21.00 - 23.00
22.00 - 23.00 SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 KIDS POOL11.00 - 13.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 KIDS POOL16.00 - 21.30KIDS POOL16.00 - 21.30KIDS POOL16.00 - 21.30
17.00 - 18.00 KIDS POOL17.00 - 21.00KIDS POOL17.00 - 21.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.30SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 15.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 SW MEMBERS11.00 - 15.00SW MEMBERS11.30 - 15.00SW MEMBERS11.00 - 15.00SW MEMBERS11.00 - 15.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 SW MEMBERS13.00 - 17.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 SW MEMBERS19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 SW MEMBERS21.30 - 22.00SW MEMBERS21.00 - 23.00SW MEMBERS21.30 - 22.00SW MEMBERS21.00 - 23.00SW MEMBERS21.30 - 22.00
22.00 - 23.00 SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 SW MEMBERS 110.30 - 11.30SW MEMBERS 110.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 SW MEMBERS 115.00 - 17.00SW MEMBERS 115.00 - 17.00
16.00 - 17.00

Τρίτη

Πέμπτη

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 SW MEMBERS 315.00 - 16.00SW MEMBERS 315.00 - 16.00SW MEMBERS 315.00 - 16.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 SW MEMBERS 210.00 - 11.00SW MEMBERS 210.00 - 11.00SW MEMBERS 210.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 SW MEMBERS 217.00 - 19.00
18.00 - 19.00

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Σάββατο