Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 SW MEMBERS 210.00 - 11.00SW MEMBERS 210.00 - 11.00SW MEMBERS10.00 - 11.00SW MEMBERS10.00 - 11.00SW MEMBERS 210.00 - 11.00SW MEMBERS 110.00 - 11.00
11.00 - 12.00 SW MEMBERS11.00 - 12.00SW MEMBERS11.00 - 12.00SW MEMBERS 211.00 - 12.00SW MEMBERS11.00 - 12.00SW MEMBERS11.00 - 12.00KIDS POOL11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 SW MEMBERS12.00 - 13.00SW MEMBERS12.00 - 13.00SW MEMBERS12.00 - 13.00SW MEMBERS12.00 - 13.00SW MEMBERS12.00 - 13.00
12.30 - 13.00
KIDS POOL12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 SW MEMBERS13.00 - 14.00SW MEMBERS13.00 - 14.00SW MEMBERS13.00 - 14.00SW MEMBERS13.00 - 14.00SW MEMBERS13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
SW MEMBERS13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 SW MEMBERS14.00 - 15.00SW MEMBERS14.00 - 15.00

SW MEMBERS 214.00 - 15.00
SW MEMBERS14.00 - 15.00SW MEMBERS14.00 - 15.00SW MEMBERS14.00 - 15.00SW MEMBERS14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 SW MEMBERS 115.00 - 16.00SW MEMBERS 115.00 - 16.00SW MEMBERS 115.00 - 16.00SW MEMBERS 115.00 - 16.00SW MEMBERS 115.00 - 16.00SW MEMBERS15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 KIDS POOL16.00 - 17.00KIDS POOL16.00 - 17.00KIDS POOL16.00 - 17.00KIDS POOL16.00 - 17.00KIDS POOL16.00 - 17.00SW MEMBERS 216.00 - 17.00
17.00 - 18.00 KIDS POOL17.00 - 18.00KIDS POOL17.00 - 18.00KIDS POOL17.00 - 18.00KIDS POOL17.00 - 18.00KIDS POOL17.00 - 18.00SW MEMBERS17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 KIDS POOL18.00 - 19.00KIDS POOL18.00 - 19.00KIDS POOL18.00 - 19.00KIDS POOL18.00 - 19.00KIDS POOL18.00 - 19.00SW MEMBERS18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 KIDS POOL19.00 - 20.00KIDS POOL19.00 - 20.00KIDS POOL19.00 - 20.00KIDS POOL19.00 - 20.00KIDS POOL19.00 - 20.00SW MEMBERS19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 KIDS POOL20.00 - 21.00KIDS POOL20.00 - 21.00KIDS POOL20.00 - 21.00KIDS POOL20.00 - 21.00KIDS POOL20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 KIDS POOL21.00 - 21.30

SW MEMBERS21.30 - 22.00
SW MEMBERS 321.00 - 22.00KIDS POOL21.00 - 21.30

SW MEMBERS21.30 - 22.00
SW MEMBERS 321.00 - 22.00KIDS POOL21.00 - 21.30

SW MEMBERS21.30 - 22.00
22.00 - 23.00 SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09.00 - 10.00 SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.00SW MEMBERS09.00 - 10.00
10.00 - 11.00 SW MEMBERS10.00 - 11.00SW MEMBERS10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 SW MEMBERS11.00 - 12.00SW MEMBERS11.00 - 12.00SW MEMBERS11.00 - 12.00SW MEMBERS11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 SW MEMBERS12.00 - 13.00SW MEMBERS12.00 - 13.00SW MEMBERS12.00 - 13.00SW MEMBERS12.00 - 13.00SW MEMBERS12.00 - 13.00
12.30 - 13.00
13.00 - 14.00 SW MEMBERS13.00 - 14.00SW MEMBERS13.00 - 14.00SW MEMBERS13.00 - 14.00SW MEMBERS13.00 - 14.00SW MEMBERS13.00 - 14.00
13.00 - 14.00
SW MEMBERS13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 SW MEMBERS14.00 - 15.00SW MEMBERS14.00 - 15.00SW MEMBERS14.00 - 15.00SW MEMBERS14.00 - 15.00SW MEMBERS14.00 - 15.00SW MEMBERS14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 SW MEMBERS15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 SW MEMBERS17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 SW MEMBERS18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 SW MEMBERS19.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 SW MEMBERS21.30 - 22.00SW MEMBERS21.30 - 22.00SW MEMBERS21.30 - 22.00
22.00 - 23.00 SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00SW MEMBERS22.00 - 23.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 SW MEMBERS 110.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 SW MEMBERS 115.00 - 16.00SW MEMBERS 115.00 - 16.00SW MEMBERS 115.00 - 16.00SW MEMBERS 115.00 - 16.00SW MEMBERS 115.00 - 16.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10.00 - 11.00 SW MEMBERS 210.00 - 11.00SW MEMBERS 210.00 - 11.00SW MEMBERS 210.00 - 11.00
11.00 - 12.00 SW MEMBERS 211.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 SW MEMBERS 214.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 SW MEMBERS 216.00 - 17.00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
21.00 - 22.00 SW MEMBERS 321.00 - 22.00SW MEMBERS 321.00 - 22.00

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 KIDS POOL11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 KIDS POOL12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 KIDS POOL16.00 - 17.00KIDS POOL16.00 - 17.00KIDS POOL16.00 - 17.00KIDS POOL16.00 - 17.00KIDS POOL16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 KIDS POOL17.00 - 18.00KIDS POOL17.00 - 18.00KIDS POOL17.00 - 18.00KIDS POOL17.00 - 18.00KIDS POOL17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 KIDS POOL18.00 - 19.00KIDS POOL18.00 - 19.00KIDS POOL18.00 - 19.00KIDS POOL18.00 - 19.00KIDS POOL18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 KIDS POOL19.00 - 20.00KIDS POOL19.00 - 20.00KIDS POOL19.00 - 20.00KIDS POOL19.00 - 20.00KIDS POOL19.00 - 20.00
20.00 - 21.00 KIDS POOL20.00 - 21.00KIDS POOL20.00 - 21.00KIDS POOL20.00 - 21.00KIDS POOL20.00 - 21.00KIDS POOL20.00 - 21.00
21.00 - 22.00 KIDS POOL21.00 - 21.30KIDS POOL21.00 - 21.30KIDS POOL21.00 - 21.30

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο