offer


195e58e7a54df2717b08d09cc312408eae95268af2ba535be5pimgpsh_fullsize_distre44b4ed9e620f8ee3fb690bf17bd0af3467b83e867a16f3c8dpimgpsh_fullsize_distr
0827ab5febce54cc239afc4fcc699b564bac34974e168d59dbpimgpsh_fullsize_distr

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΥΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΒΑΡΩΝ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

• POWER YOGA
• PILATES
• YOGILATES
• FITNESS
• SPINNING
• DANCE
• MOVE & SHAKE
• STEP FUNCTIONAL
• FITBOX
• FIGHT BO
• CROSSTRAINING
• BOOTCAMP
• 300LEO
• KICKBOXING
• BODYBAR
• POWER BALL
• TOTAL BODY CONCEPT
• M.I.B.
• BRAZILIAN BUTT & ABS
• 30 LEGS & 30 ABS