Κατεβάστε τις ώρες σε PDF

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 12.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ.
TRX11.00 - 12.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ.
TRX11.00 - 12.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ.
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00 FUNCTIONAL TRAINING15.00 - 16.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.
FUNCTIONAL TRAINING15.00 - 16.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 TRX17.00 - 18.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
18.00 - 19.00 FUNCTIONAL TRAINING18.00 - 19.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.
TRX18.00 - 19.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
FUNCTIONAL TRAINING18.00 - 19.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.
TRX18.00 - 19.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 20.00
ΒΑΣΙΛΗΣ Π.
AERIAL YOGA19.00 - 20.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.
FUNCTIONAL TRAINING19.00 - 20.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
20.00 - 21.00 AERIAL YOGA20.00 - 21.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.
TRX20.00 - 21.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
TRX20.00 - 21.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
FUNCTIONAL TRAINING20.00 - 21.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.
21.00 - 22.00 TRX21.00 - 22.00
ΒΑΣΙΛΗΣ Π.

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
15.00 - 16.00 FUNCTIONAL TRAINING15.00 - 16.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.
FUNCTIONAL TRAINING15.00 - 16.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 FUNCTIONAL TRAINING18.00 - 19.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.
FUNCTIONAL TRAINING18.00 - 19.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.
19.00 - 20.00 FUNCTIONAL TRAINING19.00 - 20.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
20.00 - 21.00 FUNCTIONAL TRAINING20.00 - 21.00
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ.

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
19.00 - 20.00 AERIAL YOGA19.00 - 20.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.
20.00 - 21.00 AERIAL YOGA20.00 - 21.00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
11.00 - 12.00 TRX11.00 - 12.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ.
TRX11.00 - 12.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ.
TRX11.00 - 12.00
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ.
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 TRX17.00 - 18.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
18.00 - 19.00 TRX18.00 - 19.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
TRX18.00 - 19.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
19.00 - 20.00 TRX19.00 - 20.00
ΒΑΣΙΛΗΣ Π.
20.00 - 21.00 TRX20.00 - 21.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
TRX20.00 - 21.00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.
21.00 - 22.00 TRX21.00 - 22.00
ΒΑΣΙΛΗΣ Π.

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή